Legat av Erna og Gurly Andersen - Arendal kommune

Legat av Erna og Gurly Andersen

Formål

Sikre eldre enslige som er hjemmehørende i Arendal hjelp til pleie og omsorg under sykdom og/eller svakelighet, slik at disse lengst mulig skal kunne oppholde seg i sine hjem.

Hvem kan søke

Enslige som er bosatt i Arendal.

Slik søker du

Søknadsfristen er 31. oktober hvert år. Søknadsskjema legges ut ca en måned før.

Pålogging med MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Kontakt oss

Kulturenheten
Vidar Aas
Tlf: 48 99 46 25