Sammen i verden - Arendal kommune

Sammen i verden

Vi har fokus på FNs bærekraftsmål og på å vise frem våre internasjonale miljøer og aktiviteter. Gjennom våre arrangementer opplyser vi om viktige temaer knyttet til miljø- og samfunnsutvikling. Les mer om Sammen i verden. 

Se programmet for 2023

Velkommen til Sammen i verden 2023

Hanne Hellvik - Klikk for stort bildeHanne Hellvik

I oktober hvert år samler Arendal kommune og ulike aktører seg for å arrangere «Sammen i Verden». Fokuset er at store og små skal lære om FNs bærekraftsmål, og inspirere til å jobbe sammen for å oppnå målene. I år fyller Arendal 300 år. Arendal har alltid hatt ett blikk ut mot verden, og var på 17- og 1800-tallet en av landets største og rikeste sjøfartsbyer. Utfordringene var andre den gangen enn de er i dag, og vil være i fremtiden. 

Selv om Norge er et av landene som skårer best i bærekraftsmålrapporten for 2022, så gjør Norge det også vanskeligere for mange andre land å nå sine mål. Mye eksport av våpen og fossilt brennstoff er en av grunnene.

I tillegg importerer vi mange varer og tjenester som har store negative effekter på klima og miljø i de landene vi importerer dem fra. Det er ikke nok å være miljøvennlig i produksjon i Norge om vi fortsetter å kjøpe varene fra andre land, og selger varer som gjør det vanskelig å nå bærekraftsmålene. Vi liker å si at Norge er best, men relatert til bærekraftsarbeidet har vi fortsatt store utfordringer. 

Det er spennende med ny næring som bidrar til vekst i Arendal kommune, men dette kan også skape motsetninger mellom utvikling og bærekraft som nesten er umulige å håndtere. I anledning Arendals 300-års jubileum vil det på FN-dagen arrangeres en panelsamtale som er åpen for allmennheten om akkurat dette temaet.

Men bærekraft handler om mer enn økonomi og miljø. Det handler også om sosiale forhold. Arendal er en mangfoldig og multikulturell kommune. Vi trenger alle perspektiver for å finne gode løsninger. Vi håper derfor at du blir med på «Sammen i Verden-uka», slik at vi kan snakke, diskutere og jobbe sammen for å skape en bedre fremtid både lokalt og globalt. 

Hanne Hellvik, Rådgiver, FN-sambandet Sør-Vest.

Welcome to Sammen i verden 2023

In October every year, Arendal municipality and various actors come together to organize "Sammen i verden". The focus is to learn about the UN's sustainability goals, and inspire them to work together to achieve these goals.
This year, Arendal turns 300 years old. Arendal has always looked out towards the world, and in the 18th and 19th centuries was one of the country's largest and richest shipping towns. The challenges were different then than they are today, and will be in the future.

Although Norway is one of the countries that scores best in the sustainability goals report for 2022, Norway also makes it more difficult for many other countries to reach their goals. A lot of arms and fossil fuel exports is one of the reasons. In addition, we import many goods and services that have major negative effects on the climate and environment in the countries concerned. It is not enough to be environmentally friendly in production in Norway if we continue to buy the goods from other countries, and sell goods that make it difficult to achieve the sustainability goals. We like to say that Norway is the best, but related to sustainability work we still have major challenges.

It is exciting to have a new industry that contributes to growth in Arendal municipality, but this can also create contradictions between development and sustainability that are almost impossible to handle. On Arundel’s 300-year anniversary, a panel discussion is open to the public on this very topic on UN Day.

However, sustainability is about more than economics and the environment. It is also about social conditions. Arendal is a diverse and multicultural municipality. We need all perspectives to find good solutions. We therefore hope that you will join "Together in the World Week", so that we can talk, discuss and work together to create a better future both locally and globally.

We look forward to seeing you there!

Hanne Hellvik, Councellor, FN-sambandet Sør-Vest.

Program 2023

Onsdag 18. oktober: Menneskerettigheter - foredrag/workshop med Menneskerettighetsakademiet

Logo Røde Kors Arendal - Klikk for stort bilde

Dato: 18. oktober kl 18:00-21:00
Sted: Arendal bibliotek, kafeen i 2. etasje
Målgruppe: Åpent for alle
Foredragsholder/kursleder:  Marit Langmyr
Lenke til Facebook-arrangement.

Program

- Servering av kaffe og kake fra forskjellige land.
- Hva er frihet for meg?
- Hvilken frihet er viktigst?
- Frihetsbegrepet og utvikling av de internasjonale menneskerettighetene.
- Oppsummering
- Avslutning

Arrangør: Kameleonkvinnene, internasjonal kvinnegruppe i Arendal Røde Kors, i samarbeid med Menneskerettighetsakademiet.

Bærekraftsmål

3: God helse og livskvalitet
5: Likestilling mellom kjønnene
10: Mindre ulikheter, 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn
16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
17: Samarbeid for å nå målene
 

18.10.2023 18.00

Torsdag 19. oktober: FN-rollespill: FNs Sikkerhetsråd møtes for å diskutere konflikten i Mali

Dato: Torsdag 19. oktober, kl 09:00
Sted: Arendal kultur- og rådhus, bystyresalen
Målgruppe: Videregående skole
Påmelding sendes til: sor@fn.no

Konflikten i Mali har foregått i mer enn 10 år, men har fått lite oppmerksomhet. Konflikten står mellom flere parter: regjeringen, tuareg-separatister og andre militante grupper, deriblant ulike islamistiske terrorgrupper. I tillegg til MINUSMA, en FN-ledet fredsbevarende styrke hvor også Norge har bidratt, har både franske styrker og russiske leiesoldater vært i landet etter invitasjon fra landets regjering. FNs Sikkerhetsråd må forsøke å finne en løsning på konflikten og de store humanitære utfordringene den fører med seg.

Bærekraftsmål

16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
17: Samarbeid for å nå målene

Sikkerhetsrådet - Klikk for stort bildeSikkerhetsrådet Logo FN-sambandet - Klikk for stort bildeLogo FN-sambandet

 

19.10.2023 09.00

Fredag 20. oktober: Arendal fyller 300 år og vi feirer storstilt med et «Folk møter folk» i folkedrakt!

Dato: Fredag 20. oktober kl. 09:00-10:45.
Sted: KUBEN museum og arkiv, kafeen.
Lenke til Facebook-arrangement.

Vi inviterer en gruppe på 20 mennesker til samtale, men det er også mulig å være tilskuer til arrangementet. Publikum trenger ikke melde seg på.
 
Vi tar «Folk møter folk» ett steg videre, og møtes i KUBEN museum og arkiv. I folkedraktene våre. Til samtale. Med et ønske om å dele litt av hverandres liv, historier og erfaringer – på tvers av ulike landegrenser. Arrangementet er en del av jubileumsutstillingen «Stolt og staslig».  Målet er størst mulig variasjon i uttrykk på tvers av kommuner, fylker og landegrenser, og at mennesker som kanskje aldri ellers ville møtt hverandre får muligheten til å møtes.

Om "Folk møter folk"

I 2015 ble dialogmetoden «Folk møter folk» utviklet i Arendal, som et etterlengte ønske om å skape felles møteplasser for folk som hadde bodd lenge i Arendal, og nyankomne flytninger og innvandrere. Dialogmetoden kom til å bli en viktig katalysator for inkluderingsarbeidet i Arendal kommune, med sin enkle form og visjon: vi kobler mennesker som vi tenker kan ha glede, interesse og nytte av å møtes. Mennesker som kanskje ikke ellers ville møtt hverandre. Slik ble det jobbet målrettet og systematisk med å samle folk rundt langbord til samtale i det offentlige rom. På biblioteket i Arendal, i Teaterparken, i kirkerommet og ikke mist det storslagne arrangementet på Sam Eydes plass der 100 mennesker møtte hverandre til bords. 

Metoden er siden spredt til flere kommuner i Norge, og også over landegrenser til Polen, Portugal og Spania gjennom internasjonale prosjektsamarbeid. «Folk møter folk» er tildelt pris fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for «Beste ide for inkludering».  Det er Arendal voksenopplæring, Med Hjerte for Arendal og Arendal bibliotek som i felleskap har utviklet «Folk møter folk».

Les mer om "Folk er Folk" på nettsiden til Med Hjerte for Arendal

For spørsmål, ta kontakt med:

Hilde Mjøs, prosjektleder Folk møter folk, samfunnskontakt Arendal voksenopplæring, tlf 91 73 63 68
Lisbeth Iversen, leder for Med Hjerte for Arendal, tlf 92 01 46 06

Bærekraftsmål

17: Samarbeid om å nå målene

Folk møter folk i folkedrakt - Klikk for stort bildeFolk møter folk i folkedrakt

 

20.10.2023 09.00

Fredag 20. oktober: Kunstverksted på Arendal bibliotek og Bomuldsfabriken Kunsthall

Kunstverksted - Klikk for stort bildeKunstverksted Håkon Gåre

Dato: Fredag 20. oktober - samme opplegg på to steder:
Arendal bibliotek kl 10:30-13:00 
Bomuldsfabriken Kunsthall kl 13:30-15:30
Målgruppe: Alle barn
Gratis!

Dette er dagen da alle lærere er sendt på lærerstevne. Det betyr at barna har fri. Da er det jo heldig at vi har biblioteket! Vi trykker med maling og former på tekstil og lager FN-vimpler. Vimplene skal brukes på kulturhuset på FN-dagen. 

Arrangør: Arendal bibliotek og Bomuldsfabriken Kunsthall.

Bærekraftsmål

1: Utrydde fattigdom
5: Likestilling mellom kjønnene
10: Mindre ulikhet
11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
15: Livet på land

20.10.2023 10.30

Fredag 20. oktober: Film - Monsterfamilien: Ingen er perfekte

Dato: Fredag 20. oktober kl 13:30
Sted: Arendal bibliotek, scenen, 2. etasje
Drop-in
Norsk tale. Passer fra 6 år
Varighet 1t 40 min. 

Familien Wishbone er egentlig en helt vanlig familie. Men av og til, når farer truer, kan de forvandle seg for å få evner de trenger for å ordne opp. Monsterfamilien vår, bestående av en vampyr, Frankensteins monster, en mumie og en varulv, godt hjulpet og støttet av sine tre kjæledyrflaggermus, må frigjøre to venner fra klørne på monsterjegeren Mila Starr. På veien møter de nye uhyrlige bekjentskaper. Til slutt komme de til erkjennelsen av at ingen familier er perfekte og at selv de med feil fortjener å være lykkelige.

Arrangør: Arendal bibliotek.

Monsterfamilien - Ingen er perfekte - Klikk for stort bildeMonsterfamilien - Ingen er perfekte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2023 13.30

Fredag 20. og lørdag 21. oktober: "Frihet, JA!" - workshop med Menneskerettighetsakademiet

Elsa og Lillian - Menneskerettighetsakademiet - Klikk for stort bildeElsa og Lillian - Menneskerettighetsakademiet

Dato : Fredag 20. oktober kl 14.00-19:00 og og lørdag 21. oktober kl 09:00-16:00
Sted: Thon Hotel, Friergangen 1, Arendal sentrum
Målgruppe: Kvinner med flerkulturell bakgrunn
Påmelding: Nishi Asdal, e-post nishi.asdal@arendal.kommune.no
Lenke til Facebook-arrangement.

Gjennom to spennende dager vil et tyvetalls kvinner arbeide sammen i grupper, samtale, delta i aktiviteter og forhåpentligvis få ny kunnskap og mange nye tanker. Ingen kursavgift.

Noen av spørsmålene som vil stå i sentrum på workshopen

- Hva betyr frihet for meg?
- Forstår vi klarere hva frihet er, hvis vi har erfart hvordan det er å ikke ha den?
- Hva er sosial kontroll?
- Hvordan påvirkes vi av kultur? Kan vi skape ny kultur?
- Hva er menneskerettigheter?
- Hvilke kvinnelige forbilder finnes? Er jeg selv et forbilde?
- Kan jeg selv lære opp andre kvinner?

Som deltaker:
• Blir du kjent med mange andre kvinner
• Får du kunnskap om kvinners rettigheter og likestilling
• Får du kursbevis
• Får du mulighet til å samarbeide videre med Menneskerettighetsakademiet og selv organisere opplæringsaktiviteter for kvinner i ditt nærmiljø

Praktisk informasjon: Det serveres kaffe, te, frukt og kaker. På lørdag blir det lunsj kl 12:00. Workshopen avsluttes med utdeling av kursbevis lørdag kl. 16:00.

Mer informasjon

Nishi Asdal, seniorkonsulent, Kulturenheten, tlf 99 02 11 22, eller e-post nishi.asdal@arendal.kommune.no
Elsa Yohannes Samuel, prosjektkoordinator, Menneskerettighetsakademiet, tlf 95 89 40 21, e-post elsa@mr-akademiet.no
Menneskerettighetsakademiets nettside

Program workshop

Fredag 20. oktober kl. 14.:00 - 19:00
• Velkommen
• Frihet - JA! Refleksjon og samtale i plenum
• Hvilke frihet er viktigst? Gruppearbeid om frihetens ulike sider
• Hva sier menneskerettighetene og norske lover?
- Pause med servering
• Mennesker i grupper. Øvelse
• A ta vare på hverandre, eller kontrollere? Gruppearbeid med analyse av ulike situasjoner
• Ett minutt. Energilader
• Avrunding

Lørdag 21. oktober kl. 09.00 - 16.00
• Stå på linje og si navn
• Kulturer i endring. Refleksjon og gruppearbeid
• Kort om kvinners menneskerettigheter
• Tidslinje om milepæler i kvinnehistorien. Gruppearbeid med bilder
- Lunsj kl 12:00
• Hvor mye skal barn få lov til å bestemme? Om barneoppdragelse
• Dialogøvelsen. Diskusjon om aktuelle dilemmaer
• Evaluering og videre samarbeid
• Avslutning med kursbevis

Kursledere:
• Marit Langmyr, prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet
• Lillian Hjorth, daglig leder i Menneskerettighetsakademiet
• Elsa Yohannes Samuel, prosjektkoordinator i Menneskerettighetsakademiet

Arrangør/samarbeidspartnere: Arendal kommune, Agder fylkeskommune og Menneskerettighetsakademiet.

Where after all do human rights begin? In small places, close to home – so close and so small that they cannot be seen in any maps of the world. (Eleanor Roosevelt)

Bærekraftsmål

4: God utdanning
5: Likestilling mellom kjønnene
17: Samarbeid for å nå målene

 

Frihet, JA! - Klikk for stort bildeFrihet, JA!

 

20.10.2023 14.00

Mandag 23. oktober: Hans Børli å je - konsert med Erik Lukashaugen

Dato: Mandag 23. oktober kl 19:00
Sted: Arendal bibliotek, auditoriet
Målgruppe: Alle
Billetter kr 100 fås kjøpt på nettsiden til Arendal bibliotek eller i døra (hvis det er plasser igjen)
Lenke til Facebook-arrangement.

Erik Lukashaugen er en av Norges travleste visesangere, mye takket være hans tolkninger av tømmerhuggeren Hans Børlis dikt. Børli-albumene «Av en sliters memoarer» (2013) og «Vi eier skogene» (2018) ble hyllet av så vel kritikere som publikum og ble belønnet med henholdsvis Vidar Sandbecks kulturpris «Regnbågåbrua» og nominasjon til Spellemannspris. Høsten 2021 slapp Lukashaugen sitt femte album «Det vi rakk» som fikk strålende omtaler, bl.a. for artistens egne tekster.

Velkommen til en stemningsfull og humørfylt helaften full av lyriske tekster, vakre melodier, musikalske krumspring og masse humor!

Arrangører: Arendal bibliotek, Austegdelaget og Folkeakademiet Arendal.

Bærekraftsmål

3: God helse og livskvalitet
15: Livet på land
17: Samarbeid om å nå målene

Erik Lukashaugen. - Klikk for stort bildeErik Lukashaugen Erik Larsen

 

23.10.2023 19.00

Tirsdag 24. oktober: Barnetog og FN-film

Dato: Tirsdag 24. oktober, kl. 09:00
Sted: GRID-Arendal og Arendal Kulturhus, Store Torungen
Målgruppe: 5-7. trinn
Påmelding sendes til: sor@fn.no
Lenke til Facebook-arrangement.

Alle på 5.-7.trinn i Arendal kommune inviteres til å feire FN sin bursdag 24.oktober 2023. Dagen starter med barnetog med musikk, flagg og FN-filuren.  Oppmøte utenfor GRID-Arendal kl 09:00.

Etter barnetoget blir det gratis filmvisning av "Dounia and the Princess of Aleppo" i Store Torungen. Filmen handler om Dounia som bor sammen med familien i et krigsherjet Syria, og etter morens død vokser hun opp sammen med faren og besteforeldrene. Selv om det er vanskelig forhold i landet, har de det som de trenger for å overleve. Dette endrer seg når faren settes i fengsel, og hjemmet deres bombes. Sammen med naboene flykter den lille familien fra Syria. Filmen varer i 1 time og 12 minutter. FN-Sambandet holder en kort innledning om det å være på flukt i forkant av visningen. 

Arrangører: FN-Sambandet Sør, GRID-Arendal og Arendal kommune.

Bærekraftsmål:

16: Tilhørighet

Barnetog FN-dagen - Klikk for stort bildeBarnetog FN-dagenFN-film Dounia - Klikk for stort bildeFN-film Dounia

 

24.10.2023 09.00

Tirsdag 24. oktober: Handelsspillet

Dato: Tirsdag 24. oktober, kl. 12:00
Sted: Kulturkammeret (hjertekammeret)
Målgruppe: Ungdomsskole
Påmelding sendes til: sor@fn.no

I dette rollespillet skal elevene simulere handel mellom rike og fattige land. Målet er å vise elevene hvordan ulike forutsetninger og urettferdige strukturer fører til økt ulikhet mellom land, og hvordan produksjon og handel av varer henger sammen med klimaendringer. 

Handelsspillet - Klikk for stort bildeHandelsspillet Logo FN-sambandet - Klikk for stort bilde

 

 

 

24.10.2023 12.00

Tirsdag 24. oktober: Workshop om ytringsfrihet og kulturelt mangfold

Dato: 24. oktober kl. 15:30-17:00
Sted: Streetfood Arendal, Strandgaten 1
Målgruppe: 18- 25 år
Påmeldingsskjema
Lenke til Facebook-arrangement.

FN-sambandet skal holde en workshop knyttet til spørsmål om ytringsfrihet og kulturelt mangfold i vårt samfunn. Dette er et tema som er relevant og viktig for alle, og vi er glade for å kunne tilby en plattform der vi kan diskutere og lære mer om dette. Vi håper på at workshopen kan gi dere muligheten til å utvide horisonten, og lære fra hverandre om hvordan man kan bidra til et mer mangfoldig og inkluderende samfunn. 

Arrangør: FN-sambandet

Bærekraftsmål: 

10: Mindre ulikhet

Logo FN-sambandet - Klikk for stort bilde

 

 

 

24.10.2023 15.30

Tirsdag 24. oktober 2023: Act Locally - Think Globally. Panel debate and concert with Marte Wulff

Act Locally - Think Globally - Klikk for stort bildeAct Locally - Think Globally

Dato: 24. oktober kl. 18:00-21.00
Sted: Streetfood Arendal, Strandgaten 1
Målgruppe: Alle
Lenke til Facebook-arrangement.

NB! Dette arrangementet foregår kun på engelsk. This event is in English only.

Join us for an evening filled with learning, discussion and music focused on how local actions play a vital part in solving global challenges. 

Introductory talks

 • "The Nature Agreement and Norway's obligations" by Marianne Johansen, GRID-Arendal
 • "Arendal 300 years and the battery factory: Local consequences and global perspectives" by Haagen Poppe, local politician
 • "Sustainabilit goals and local planning" by Ola Skei Bekken, unit manager for urban development, planning and building matters in Arendal municipality

Panel debate featuring:

 • Stina Torjesen, Director of Sustainability, Morrow
 • Ingunn Ettestøl, Sustainabilty officer, Arendal Fossekompani
 • Ola Skei Bekken, Arendal municipality

​Nature in us and around us

A personal concert about humans facing nature and the climate crisis by Marte Wulff

Marte Wulff - Klikk for stort bildeMarte Wulff

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustainability goals

11: Sustainable cities and communities
13: Climate action
17: Partnerships for the goals

Organizers: Sammen i verden - GRID-Arendal - Klikk for stort bildeOrganizers: Sammen i verden - GRID-Arendal

 

 

24.10.2023 18.00

 

Om Sammen i verden

Arendal kommune har siden 2005 arrangert Internasjonale dager. I 2020 skiftet vi navn til Sammen i verden.

Målet er:

 • Fremme lokalt engasjement, debatt og dialog om bærekraftsmålene
 • Skape møteplasser og dialogpunkter som kan bidra til holdningsendringer i vår kommune gjennom økt kunnskap
 • Sette fokus på viktige temaer knyttet til bærekraftig samfunnsutvikling
 • Mobilisere til å ta et felles ansvar - fordi det koster å la være
 • Inspirere til ansvar om bærekraft gjennom eventer og aktiviteter
 • Å være en «outreach» for våre bærekraftige internasjonale firmaer til et allment publikum 

I Arendal jobber vi for å skape endring og har et sterkt fokus på samskaping som arbeidsmetode og medborgerskap i fokus. Kommuneplanens samfunnsdel er et resultat av samskaping mellom innbyggere, næringsliv, organisasjoner, frivillighet og kommunen. 

Gjennom aktiviteter ønsker vi å mobilisere bredt i Arendal - barn, ungdom, voksne og eldre - ved å utfordre lokale aktører til å løfte i fellesskap og lage diskusjonsarenaer. 

Tidligere arrangementer 

Se programmet for "Sammen i verden" 2022.

Samarbeidspartnere

Sammen i verden er et samarbeid mellom Arendal kommune og flere arrangører:

FN-sambandet regionalt kontor
GRID-Arendal
Agder fylkeskommune  
Arendal bibliotek
Arendal innvandrerråd
Arendal voksenopplæring
Bomuldsfabriken Kunsthall 
Røde Kors Arendal
 

Kontakt oss 

Kulturnettverket i Arendal kommune er sekretariat for Sammen i verden. 

Nishi Asdal  
Tlf: 99 02 11 22