Sammen i verden 2022 - Arendal kommune

Sammen i verden 2022

Dette er et avsluttet arrangement.

Her kan du se hva som var på programmet i 2022. 

Velkommen til Sammen i verden

Et tre som står alene kan ikke lage en skog –  vi må møtes for å skape et samfunn

Hvert år siden 2005 har Arendal kommune og ulike aktører samlet seg for å feire FN-dagen og lære mer om bærekraftsmålene gjennom arrangementet «Sammen i Verden».
 
Målet for Sammen i Verden er å inspirere store og små til å åpne sinnet og utforske hvordan byen vår kan bli en del av de globale løsningene som leder oss til en bærekraftig utvikling. Vi oppfordrer alle til å komme sammen, diskutere, stille spørsmål og vurdere hvordan vi som et samfunn kan ha en innvirkning.

A tree standing alone can’t make a forest – coming together as a community

Every year since 2005, Arendal Kommune and entities around Arendal, a UN City, get together to organise a week to celebrate United Nations Day and learn more about the Sustainable Development Goals through the event “Sammen i verden”. 
 
Sammen i verden aims to inspire people from all walks of life to open their minds and consider how our town can be a part of the global solutions leading us towards sustainable development. We encourage you to come together, discuss, ask questions, and consider how we as a community can make an impact. 
 
We look forward to seeing you there!
Guendalina De Luigi
Communications Officer, GRID-Arendal.

Programmet er under utvikling. Følg med, vi oppdaterer denne siden frem til vi møtes i oktober.  

Lørdag 15. , 22. og 29. oktober: Hva nå? Endringslaben

Dato: 9. oktober, 22. oktober og 29. oktober. Åpent mellom kl. 11 og 15. 
Sted: Arendal bibliotek, scenen 2. etasje.
Målgruppe: Familier med barn fra ca. 9 år. 

I perioden 10. oktober – 4. november vises utstillingen «Hva nå? Endringslaben» på Arendal bibliotek. Utstillingen besøkes av påmeldte skoleklasser i ukedagene, men er åpen for alle følgende lørdager mellom kl. 11.00 og 15.00: 15. oktober, 22. oktober og 29. oktober. 

Dette er en utstilling med fokus på bærekraftig utvikling, rettet mot barn og unge - et interaktivt læringsprosjekt med videospill, puslespill, quizer og mye mer! Opplegget er utarbeidet av Nordic International Support Foundation. 

Bærekraftsmål 

9: Industri, innovasjon og infrastruktur
12: Ansvarlig forbruk og produksjon
13: Stoppe klimaendringene

Logo endringslaben - Klikk for stort bilde

Arrangør: Nordic International Support Foundation i samarbeid med Arendal bibliotek.

Uke 43 2022 HØR ! HER

Dato: Uke 43
Sted: Arendal voksenopplæring
Målgruppe: deltakere på Arendal voksenopplæring

I prosjektet HØR ! HER setter vi demokrati og medborgerskap i fokus, og jobber for å løfte flere flerkulturelle stemmer ut i det offentlige rom. Gjennom flere workshops skal deltakere med høyere utdanning produsere digitalt innhold som skal deles med øvrige deltakere på skolen. Målet er å skape debatt og diskusjon og sette medvirkning i sentrum. Prosjektet er to-årig og støttet med midler fra IMDi.

Bærekraftsmål

3: God helse
4: God utdanning
5: Likestilling mellom kjønnene
9: Industri, innovasjon og infrastruktur
10: Mindre ulikhet
11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
17: Samarbeid for å nå målene


Arrangører: Arendal voksenopplæring i samarbeid med OsloMet, NLA, UIA og Media service AS.

Tirsdag 25. oktober 2022: Filmvisning – A Life on Our Planet

Dato/tid: Tirsdag 25. oktober 2022, kl. 10
Sted: Arendal kino
Målgruppe: 5. – 10. klasse
Send påmelding til: guendalina.de.luigi@grida.no
Arrangør: GRID-Arendal 

Bærekraftsmål

14: Livet i havet
15: Livet på land

 

Onsdag 26. oktober 2022: Inspirasjonskveld - Agder i farger

Dato: Onsdag 26. oktober 2022 kl. 17:30 til 20:15 (dørene åpner kl 17:15)
Sted: Arendal voksenopplæring, Eurekabygget, Kystveien 2, Arendal.
Målgruppe: Innvandrerorganisasjoner i Arendal og inviterte ressurspersoner. 
Påmelding til Josef Hæier, epost josef.haeier2@arendal.kommune.no eller på sms til tlf 40 24 83 65, innen torsdag 20. oktober. Av plasshensyn må vi dessverre begrense til tre personer pr forening.

Program

  • Kl. 17:30    Matservering og orientering om «Sammen i verden» v/Nishi Asdal
  • Kl. 18.:00    Velkommen v/varaordfører Terje Eikin
  • Kl. 18:05     Presentasjon av Arendal 300 år v/Jan Kløvstad
  • Kl. 18:25     Inspirasjonsforedrag v/ Lætif Akber, barnevernet
  • Kl. 18:40    Åpen post – presentasjoner av foreninger og prosjekter v/Lisbeth Iversen, Hilde Mjøs og foreninger som har noe på hjertet
  • Kl. 19:10    Workshop: Hva skal vi gjøre under Arendal 300 år i 2023? 
  • Kl. 19.45    Oppsummering fra gruppene
  • Kl. 20.15     Slutt
Agder i farger - Klikk for stort bildeAgder i farger

Bærekraftsmål

10: Mindre ulikheter
11: Bærekraftige byer og samfunn
16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
17: Samarbeide for å nå målene

Arrangører: Arendal innvandrerråd, Arendal voksenopplæring, Kulturenheten i Arendal kommune og Med Hjerte for Arendal. 

Onsdag 26. oktober: foredrag om prosjektet Medkvinner

Dato: Onsdag 26. oktober 2022 kl. 18:00 til 20:30.
Sted: Røde Kors huset, Langbrygga 15, 1 etasje.
Målgruppe: Alle interesserte. Selv om prosjektet er målrettet mot kvinner vil dette prosjektet gi ringvirkning for hele familien og derfor oppfordrer vi også menn til å komme på dette arrangementet. 
Påmelding: Meld deg gjerne på via SMS til 91 62 61 48 innen mandag 24. oktober.


Vi får besøk av Nihal Afana fra Tromsø Røde Kors som vil fortelle om dette prosjektet i Tromsø Røde Kors. Medkvinner består av innvandrerkvinner som skal drive oppsøkende virksomhet blant minoritetskvinner. 
Medkvinner har som mål å forebygge sosiale og helsemessige utfordringer i innvandrerfamilier. Samt være støttenettverk for minoritetskvinner og deres familier.

Frivillig fra Mangfoldhuset ( Mangfoldhuset er en frivillig organisasjon som jobber med ulike prosjekter rettet mot samfunnet og på tvers av ulike samfunnsgrupper) vil lage tyrkisk mat. 

Bilde av Nihal Afana - Klikk for stort bilde

Bærekraftsmål

3: God helse
5: Likestilling mellom kjønnene
10: Mindre ulikheter
11: Bærekraftige byer og samfunn
17: Samarbeide for å nå målene

Arrangører: Kameleonkvinnene og Arendal Røde Kors omsorg. 

Torsdag 27. oktober 2022: FN-film fra Sør: Blanka

Dato/tid: Torsdag 27. oktober 2022 , kl. 10:00
Sted: Arendal kino
Målgruppe: Mellomtrinnet
Påmelding sendes til: sor@fn.no

Bærekraftsmål
1: Utrydde fattigdom

Blanka filmplakat - Klikk for stort bildeCopyright: Binalogue. Adobe Behance. Binalogue .  Arrangør: FN-sambandet

FN-sambandet logo - Klikk for stort bilde  

Torsdag 27. oktober 2022: FN-film fra Sør: Above Water

Dato/tid: Torsdag 27. oktober 2022, kl. 12:00
Sted: Arendal kino
Målgruppe: Mellomtrinnet
Påmelding sendes til: sor@fn.no

Bærekraftsmål
4: God utdanning
6: Rent vann og gode sanitærforhold
13: Stoppe klimaendringene

Above water filmplakat - Klikk for stort bildeCopyright: Echo studio Arrangør: FN-sambandet

FN-sambandet logo - Klikk for stort bilde 

Fredag 28. oktober 2022: FN-rollespill: FNs Sikkerhetsråd møtes for å diskutere konflikten i Mali

Dato: Fredag 28. oktober 2022, kl. 9:00
Sted: Arendal kulturhus, bystyresalen
Målgruppe: Videregående skole
Påmelding sendes til: sor@fn.no

Konflikten i Mali har foregått i mer enn 10 år, men har fått lite oppmerksomhet. Konflikten står mellom flere parter: regjeringen, tuareg-separatister og andre militante grupper, deriblant ulike islamistiske terrorgrupper. I tillegg til MINUSMA, en FN-ledet fredsbevarende styrke hvor også Norge har bidratt, har både franske styrker og russiske leiesoldater vært i landet etter invitasjon fra landets regjering. FNs Sikkerhetsråd må forsøke å finne en løsning på konflikten og de store humanitære utfordringene den fører med seg.

Bilde av sikkerhetsrådet i FN - Klikk for stort bildeSikkerhetsrådet. Kreditering: FN-sambandet.

Bærekraftsmål

16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
17: Samarbeid for å nå målene

Arrangør: FN-sambandet Sør 

28 – 29. oktober 2022: workshop «Frihet, JA!»

Dato: 28 – 29. oktober 2022
Sted: Thon hotell
Målgruppe: Kvinner med minoritetsbakgrunn som har forkunnskaper om demokrati og menneskerettigheter

På workshopen «Frihet, JA!» skal åtte håndplukkede kvinner trenes opp til å gjennomføre opplæringsaktiviteter fra håndboken «Frihet, JA!». Temaer er frihet, sosial kontroll, kultur, barneoppdragelse, likestilling og kvinners og barns rettigheter. Etter samlingen skal deltakerne gjennomføre små workshops for kvinner i egne miljøer. Målet er å styrke respekten for menneskerettighetene og bekjempe negativ sosial kontroll. Prosjektet vil styrke kvinner og menn til å ta selvstendige valg, gi informasjon og veiledning til foreldre, samt mobilisere til forebyggende arbeid. «Frihet, JA!» er et to-årig tiltak som gjennomføres i samarbeid med, og delfinansieres av, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Les invitasjon og program. (PDF, 112 kB)

Påmelding til: Lillian.hjorth@menneskerettighetsakademiet.no

Bærekraftsmål

3: God helse
4: God utdanning
5: Likestilling mellom kjønnene
16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
17: Samarbeid for å nå målene

Mennesker på workshop - Klikk for stort bilde  
Arrangører: Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Agder fylkeskommune/Agder for alle, Mangfold i arbeidslivet (Mia) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Lørdag 29. oktober 2022: Film - Ainbo - Amazonas vokter

Dato/tid: Lørdag 29. oktober 2022, kl. 12:00
Sted: Arendal bibliotek
Målgruppe: Filmen passer for barn fra 6 år. 
Billetter: Gratisbilletter kan bestilles på arendalbibliotek.no. Begrenset antall plasser. Barna får saccosekk, voksne sitter på vanlig stol i utkanten.

Ainbo er en glad og aktiv jente født og oppvokst i en landsby i Amazonas dypeste jungel. En dag oppdager hun at skogen- den dyrebare regnskogen- er truet av ødeleggelse fra grådige mennesker som vil hugge den ned! Ved hjelp av beltedyret Dillo og tapiren Vaca, legger hun ut på en reise for å søke råd og hjelp fra den aller mektigste i Amazonas- den gigantiske skilpadda Motelo Mama. Veiledet av Motelo Mama og med hjelp av sine klønete venner Dillo & Vaca er Ainbo fast bestemt på å redde jungelen og folket sitt før det er for sent.
Varighet 1 t 24 min. Norsk tale.

Filmplakat Ainbo Amazonas vokter - Klikk for stort bildeBilde hentet fra Filmweb.no

Bærekraftsmål

15: Livet på land 

Lørdag 29. oktober 2022: utstilling NONSITE – Marit Følstad og Ole Jørgen Ness

Utstilling NONSITE – Marit Følstad og Ole Jørgen Ness

Dato: Fra 29. oktober 2022 til 29. januar 2023
Sted: Bomuldsfabriken Kunsthall
Målgruppe: Åpent for alle.

NONSITE er et stedspesifikt installasjonsprosjekt av Marit Følstad og Ole Jørgen Ness til Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal,høsten 2022 og Kunstarena Torbjørnsbu Gruver, Arendal våren 2023.

Vår tids natur og klimakrise er en eksistensiell utfordring. Den tvinger frem et behov for å re-evaluere vårt forhold til den verden vi er en del av. Les mer på bomuldsfrabriken.no

Bærekraftsmål

13: Stoppe klimaendringene