Fritidsklubber og nærmiljøtilbud - Arendal kommune

Fritidsklubber og nærmiljøtilbud

Arendal kommune er delt inn i åtte oppvekstområder. I hvert område jobber det en person i en deltidsstilling med å tilrettelegge fritidstilbud for barn og ungdom. Tilbudene kan være fritidsklubb, etter skole-tilbud, diskotek, turer, workshops og kurs av ulike slag.   
 

Fritidsklubber og andre åpne tilbud

Brosjyre åpne fritidstilbud (PDF, 599 kB)