Søke helse- og omsorgstjenester

Ett felles søknadsskjema

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Arendal kommune.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester 
Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Slik søker du:

  1. Fyll ut søknadsskjemaet. Beskriv hva du trenger bistand til, så vurderer saksbehandler hvilken tjeneste som passer best for deg.
  2. Hvis det er en annen person som sender inn søknaden på vegne av deg, må du gi fullmakt til denne personen. Fullmakten finner du under "Les mer" i søknadsskjemaet. Denne skrives ut og signeres av deg som søker. Signert fullmakt kan enten legges ved søknaden (skannes inn og lastes opp) eller ettersendes kommunen per post.
  3. Skjemaet sendes direkte til kommunens postmottak.
  4. Tjenestekontoret behandler søknader for alle over 18 år. Saksbehandler for barn, unge og familier behandler søknader for alle under 18 år. 

Pdf-skjema

Søknad helse- og omsorgstjenester (PDF, 134 kB). Dette er et alternativ til deg som ikke ønsker å bruke det elektroniske skjemaet. Beskriv hva du trenger bistand til, så vurderer saksbehandler hvilken tjeneste som passer best for deg. Skriv ut, undertegn og send skjemaet i posten til kommunen. Det er du som trenger hjelp, eventuelt pårørende med fullmakt, som skal underskrive søknaden.

Hjelp til å søke

Hvis du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte tjenestekontoret eller servicesenteret i Arendal kultur- og rådhus. 

Hvis søknaden gjelder barn og unge kan du ringe tjenestekontoret for barn og unge og få hjelp og veiledning fra saksbehandlerne der.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Hva skjer videre?

Vi gir deg svar innen 4 uker. For å sikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, vil vi kartlegge din situasjon og innhente nødvendige opplysninger i samarbeid med deg. Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. 

Oversikt over helse- og omsorgstjenester

Klage

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist.
Les mer om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester

Kontakt oss

Tjenestekontoret
Tlf: 37 01 31 05
Man-fre: 09:00 - 14:30
Postmottak

Avdelingsleder
Maria Edelsteen Kjær
Tlf. 91 89 54 54

Tjenestekontor for barn og unge
Saksbehandler Pablo Simonsen
Tlf: 90 84 16 37
 

Servicesenteret
Sentralbord: 37 01 30 00
E-post servicesenteret

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2
4836 Arendal

Postadresse
Arendal kommune
Enhet/avdeling
Postboks 123, 4891 Grimstad

Åpningstider

Servicesenteret
Man-fre: 09:00-15:00