Søke helse- og omsorgstjenester - Arendal kommune

Søke helse- og omsorgstjenester

Ett felles søknadsskjema

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Arendal kommune. Fyll ut søknadsskjemaet. Beskriv hva du trenger bistand til, så vurderer saksbehandler hvilken tjeneste som passer best for deg.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester 
Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Pdf-skjema

Søknad helse- og omsorgstjenester (PDF, 134 kB). Dette er et alternativ til deg som ikke kan bruke det elektroniske skjemaet. Beskriv hva du trenger bistand til, så vurderer saksbehandler hvilken tjeneste som passer best for deg. Skriv ut, undertegn og send skjemaet i posten til kommunens postmottak. Postadressen står i søknadsskjema. 

Hjelp til å søke

Hvis du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte tildelingskontoret eller servicesenteret i Arendal kultur- og rådhus. 

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Hva skjer videre?

Vi gir deg svar innen 4 uker. For å sikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, vil vi kartlegge din situasjon og innhente nødvendige opplysninger i samarbeid med deg. Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. 

Oversikt over helse- og omsorgstjenester

Klage

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist.
Les mer om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester

Kontakt oss

Tildelingskontoret
Tlf: 37 01 30 00 - trykk så tast 7
Man-fre: 11:00 - 14:00
E-post til postmottak

Avdelingsleder
Maria Edelsteen Kjær

Servicesenteret
Sentralbord: 37 01 30 00
E-post servicesenteret

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2
4836 Arendal

Postadresse
Arendal kommune
Enhet/avdeling
Postboks 123, 4891 Grimstad