Bli besøkshjem - Arendal kommune

Bli besøkshjem

Hva er et besøkshjem?

Å være et besøkshjem handler om å inkludere barn i et vanlig familieliv. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som står i særlige utfordringer. For mange av barna er det behov for å oppleve andre omgivelser med flere trygge voksne som bryr seg om dem. Vår erfaring er at det å være besøkshjem oppleves som en svært givende oppgave for hele familien. 

Ulike barn-  ulike behov

 • Noen barn trenger besøkshjem en helg eller noen ukedager i måneden, andre har utvidet behov. 
 • Noen barn trenger å være i samme besøkshjem som sine søsken
 • Noen barn trenger at det er yngre eller eldre barn i familien, andre trenger å være det eneste barnet i familien. 
 • Noen barn behov for at det er to voksne i besøkshjemmet, for andre er det tilstrekkelig med en voksen.
 • Noen trenger en aktiv familie, som liker å være ute og at ting skjer. 
 • Noen trenger ro og mer stillesittende aktiviteter.

Krav til besøkshjemmet

Det er barneverntjenesten som godkjenner hvem som kan bli besøkshjem. Våre besøkshjem må ha: 

 • En stabil livssituasjon
 • Husrom og hjerterom
 • Mulighet for å påta seg oppgaven for minst et år 
 • Utvidet politiattest – gjelder alle medlemmer i husstanden over 18 år

Barneverntjenesten gir:

 • Lønn for arbeidet og utgiftsdekning etter veiledende KS-satser.
 • Opplæring og veiledning. 

Ønsker du å bli besøkshjem?

Vi ber deg fyll ut registreringsskjema (DOC, 2 MB)​​​​​ og send dette til oss. Du må laste ned skjemaet, fylle det ut og sende det som sikker post til barnevernstjenesten. Når du sender som sikker post må du logge deg på med elektronisk ID.

Ønsker du utfyllende informasjon- ta kontakt med barneverntjenesten. 

Nyttige lenker for dere som har blitt besøkshjem

Rapportskjema (DOCX, 50 kB)

Kontakt oss

Barneverntjenesten
Tlf. 37 01 30 00 

Kontaktpersoner:
Kari Olsbu Kittelsen
Tlf. 90 29 03 37
E-post: 
kari.olsbu.kittelsen@arendal.kommune.no

Lene Strand Malkomsen
Tlf. 90 14 33 83
E-post: 
lene.strand.malkomsen@arendal.kommune.no