Bli besøkshjem

Hva er et besøkshjem?

Å være et besøkshjem handler om å inkludere barn i et vanlig familieliv. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som står i særlige utfordringer. For mange av barna er det behov for å oppleve andre omgivelser med flere trygge voksne som bryr seg om dem. Vår erfaring er at det å være besøkshjem oppleves som en svært givende oppgave for hele familien. 

Ulike barn-  ulike behov

 • Noen barn trenger besøkshjem en helg eller noen ukedager i måneden, andre har utvidet behov. 
 • Noen barn trenger å være i samme besøkshjem som sine søsken
 • Noen barn trenger at det er yngre eller eldre barn i familien, andre trenger å være det eneste barnet i familien. 
 • Noen barn behov for at det er to voksne i besøkshjemmet, for andre er det tilstrekkelig med en voksen.
 • Noen trenger en aktiv familie, som liker å være ute og at ting skjer. 
 • Noen trenger ro og mer stillesittende aktiviteter.

Krav til besøkshjemmet

Det er barneverntjenesten som godkjenner hvem som kan bli besøkshjem. Våre besøkshjem må ha: 

 • En stabil livssituasjon
 • Husrom og hjerterom
 • Mulighet for å påta seg oppgaven for minst et år 
 • Utvidet politiattest – gjelder alle medlemmer i husstanden over 18 år

Barneverntjenesten gir:

 • Lønn for arbeidet og utgiftsdekning etter veiledende KS-satser.
 • Opplæring og veiledning. 

Ønsker du å bli besøkshjem?

Send oss din kontaktinformasjon, og så tar vi kontakt med deg for en prat.

Alle som ønsker å bli besøkshjem blir bedt om å fylle ut et skjema hvor vi ber deg fortelle litt mer om deg, din familie og hjemmet. 

Til dere som er besøkshjem

Rapportskjema (DOCX, 50 kB)