Innsatsteam rus

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr hjelp til mennesker som lever med rus, ofte i kombinasjon med psykisk uhelse. Vi møter deg der du er i livet og klarlegger ressurser, ønsker og behov for å tilpasse hvordan vi følger deg opp.  Vårt hovedfokus er livsmestring og økt livskvalitet.  

Dette er noe av det innsatsteam rus tilbyr

  • Samtaler  
  • Veiledning og opplæring i dagliglivets gjøremål, i tett samarbeid med den som trenger hjelp
  • Arbeid med pårørende  
  • Samarbeid og koordinering med aktuelle instanser (NAV, fastlege, tannlege, spes.helsetjeneste m.m)  
  • Vi hjelper med å lose inn i, og koble på eksisterende tilbud i kommunen
  • Hjelp til å komme i gang med sosiale aktiviteter og fritidstilbud for å få en meningsfull hverdag

Vi har også et eget innsatsteam ettervern, for deg som er kommet ut av rusbehandling og som trenger noen på veien videre. Les mer om tjenester innen ettervern.

Åpningstider

Vi er tilgjengelig på dagtid alle ukedager utenom søndag. Vi jobber også tirsdag og fredag kveld. 

Hvem kan få tilbudet?

Dette er et tilbud til rusavhengige. Vi prioriterer deg som nylig har vært til behandling og er motivert for å gjøre endringer i livet. 

Slik søker du

Ta kontakt med Arendalshjelpa hvis du trenger hjelp. Dette er veien inn til alle kommunens tjenester innenfor rus- og psykisk helse. 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.