Psykisk helse - voksne

Innsatsteam psykisk helse

Dette er et tilbud til brukere over 18 år i Arendal kommune som har lettere psykiske helseplager og ønsker hjelp til endring/bedring.

  • Kortvarige individuelle samtaler
  • Omfatter ikke akutte eller alvorlig psykiske lidelser
  • Det er nødvendig med motivasjon og egeninnsats for å jobbe med endring.
  • Vi oppfordrer til kontakt med fastlege underveis
  • Tjenesten er tverrfaglig sammensatt av sosionom, psykiatriske sykepleiere og psykolog

Psykisk helsetjeneste

Psykisk helsetjeneste, voksne er et tilbud til brukere over 18 i Arendal kommune som har utfordringer med psykisk helse og som er i behov av oppfølging/endringssamtaler.

Tilbudet varierer i både omfang og tid, og tilpasses den enkeltes utfordringer.  Vi har stort fokus på kartlegging og ved lengre oppfølging vil man få et vedtak om tjeneste ihht kommunale bestemmelser og lovhjemmel.

Vi gir både hjelp til mennesker som ikke har noen diagnose og de som har en kjent problematikk, og som kanskje har vært i et behandlingsforløp tidligere. Vi har stort fokus på samarbeid med øvrig hjelpeapparat (NAV og spesialisthelsetjenesten) og et ekstra fokus på barn som pårørende og deres familier.

Egen motivasjon, endringsfokuserte samtaler, psykoedukasjon er viktige momenter i vår oppfølging.

Hos oss jobber det psykiatriske sykepleiere, sosionomer og vernepleier.

Slik tar du kontakt

Ta kontakt med Arendalshjelpa på telefon eller e-post eller send en søknad om helse- og omsorgstjenester til tildelingskontoret.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Akutt psykisk helsehjelp

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113.