Langtidsopphold - Arendal kommune

Langtidsopphold

Langtidsopphold i sykehjem tildeles personer som har behov for tilsyn og pleie av helsepersonell hele døgnet.

Hvem kan søke?

For å få innvilget langtidsopphold i sykehjem må du

  • ha behov for heldøgns omsorg, sykepleie og legetilsyn i institusjon
  • ikke være i stand til å bo i eget hjem på grunn av behov for omfattende tilsyns- og hjelpebehov som følge av sykdom.

Alle andre relevante tiltak skal på forhånd være utprøvd eller vurdert for deg.

Slik søker du

Du søker langtidsopphold ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Hva koster det?

Betaling for langtidsopphold beregnes ut fra dine inntekts- og utgiftsforhold beregnes slik:

  • 75 % av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp.
  • 85 % av inntekter ut over folketrygdens grunnbeløp.

Les mer om hvordan egenbetalingen beregnes:

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester kapittel 1 § 3

Kontakt oss

Tildelingskontoret
Tlf: 37 01 30 00 - trykk så tast 7
Man-fre: 11:00 - 14:00
Postmottak

Avdelingsleder
Maria Edelsteen Kjær