Korttidsopphold

Korttidsopphold er et tidsbegrenset tilbud for å imøtekomme behov for heldøgns bistand og omsorg med målrettet oppfølging slik at du skal kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Hvem kan søke?

For å vurdere korttidsopphold må det være uhensiktsmessig, umulig eller uønsket å tilrettelegge forholdene i hjemmet ditt. Du må i tillegg innfri ett av følgende kriterier:

  • du har behov for omsorg, sykepleie og legetilsyn ved institusjon
  • du har behov for etterbehandling etter sykehusopphold
  • du har behov for observasjon eller vurdering av helsetilstand og funksjonsnivå
  • du har behov for opptrening for å mestre hverdagens gjøremål

Hva koster det? 

Korttidsopphold sykehjem - priser
Korttidsopphold på sykehjem Pris
Pr. døgn (settes lik statens satser i statsbudsjettet) kr 193

Slik søker du

Du søker korttidsopphold ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester