Video- og bildedeling med KOMP

Med videosamtaler og bildedeling fra venner og familie gir KOMP trygghet og selskap til de som syns moderne teknologi er vanskelig.

Hva tilbyr vi?

KOMP er et brukervennlig kommunikasjonsverktøy mellom bruker og familie. KOMP-skjermen er en datamaskin med kun EN knapp, som er koblet opp til en app på telefonen til brukerens venner og familie.  Fra appen kan man sende bilder, meldinger og ringe til KOMP-skjermen.  Den som har KOMP er kun en mottaker av bilder og samtaler, og trenger ikke bekymre seg for å beherske teknologien.

Skjermen krever ingen digitale forkunnskaper og anses derfor å være en velferdsteknologisk løsning som er godt tilpasset eldre og personer med kognitiv svikt.  Løsningen kan motvirke ensomhet, gi mulighet til mer aktiv deltagelse i samspillet i familien/nærpersoner, trygghet for pårørende og gi innhold i hverdagen. 

Les mer om KOMP

Hvem kan få tilbudet?

Arendal kommune tilbyr utlån av KOMP fra No Isolation til hjemmeboende personer med kognitiv svikt, som har vansker med å bruke annen kommunikasjonsteknologi. 

Slik søker du

Ta kontakt med hukommelsesteamet for å høre mer om dette kan være en aktuell løsning for dere.

Hva koster det?

Kommunen låner ut KOMP-skjermen gratis, men låntaker må selv tegne et abonnement hos No Isolation og betale direkte til dem.