Trygghetsalarm

Hva tilbyr vi?

Trygghetsalarm er en fastmontert alarm i hjemmet ditt som du kan bruke for å komme i kontakt med helsefaglig personell i en akutt situasjon.Trygghetsalarmen er tilknyttet en vaktsentral, Kommunal responssentertjeneste, som formidler kontakt til hjemmesykepleien. Hjemmesykepleien rykker ut hele døgnet dersom alarmen går. Alarmen skal medvirke til å skape trygghet og sikkerhet for å kunne bo lengst mulig hjemme i eget hjem.

Hvem kan få tilbudet?

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

Slik søker du

Du fyller ut søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Hva koster det?

Trygghetsalarm - priser
Inntekt Pris
Under 2G Kr 376 (pr. mnd)
Over 2G Kr 724 (pr. mnd)
Over 5G Kr 827 (pr. mnd)

G = grunnbeløp i folketrygden.
Prisene er inkludert SIM-kort. 

Si opp trygghetsalarm

Ta kontakt med trygghetsalarmtjenesten på Hjelpemiddellageret på Krøgenes hvis du ønsker å si opp trygghetsalarmen.