Flyktningarbeidet i Arendal kommune

Det er Arendal bystyre som bestemmer hvor mange flykninger vi skal ta imot hvert år. Flyktningtjenesten i Arendal er en del av NAV. De har også ansvar for Introduksjonsprogrammet som tilbys i samarbeid med Arendal voksenopplæring.

Kommunen har fem ressursskoler for grunnleggende norskopplæring hvor de fleste barn med innvandrerbakgrunn starter sin skolegang i Arendal, men de kan også velge å gå på sin nærskole. Voksne flyktninger og ungdommer over grunnskolealder får opplæring ved Arendal voksenopplæring. 

Det er ingen statlige asylmottak i Arendal.

Bosetting

Alle flyktninger som bosettes i Arendal kommune etter avtale med IMDi, får hjelp til å finnet et sted å bo. Det er IMDI som bestemmer hvilken kommune du skal bli bosatt i, og vi følger avtalen med IMDi.

Tall og statistikk for Arendal

Tall og statistikk for Arendal kommune, Imdi

Kontakt oss

Bosetting av flyktninger

Avdelingsleder NAV Inkludering
Mirva Marianne Andersen
Tlf: 90 57 26 82

Norskopplæring voksne

Enhetsleder Arendal voksenopplæring
Lena Halvorsen 
Tlf: 93 62 66 06

Ressursskoler for særskilt norskopplæring

Moltemyr skole  
Stinta skole  
Stuenes skole
Birkenlund skole
Nedenes skole

Enslige mindreårige flyktninger 0-18 år

Enhet enslige mindreårige flyktninger