Enslige mindreårige flyktninger

Enslige mindreårige flyktninger kommer til Norge uten foresatte før de fyller 18 år. I Arendal kommune får de oppfølging etter vedtak hjemlet i Lov om barnevernstjenester § 3-4., jfr. § 4-4, 2.ledd. Ungdommene som blir bosatt har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge.

Bystyret i Arendal beslutter hvert år hvor mange ungdommer kommunen skal ta imot etter forespørsel fra IMDi.

Målet er å gi den enkelte ungdom et best mulig utgangspunkt for en selvstendig tilværelse i Norge. Oppfølging og veiledning blir gitt innefor helse, skole, fritid, arbeid, bosituasjon og viktige framtidsvalg. Ungdommene går i grunnskole, kombinasjon og innføringstilbud på Sam Eyde VGS eller i videregående opplæring.

Kontakt oss 

Enhetsleder Arendal voksenopplæring

Lena Halvorsen
Tlf: 93 62 66 06

Administrasjon

Signy Haugen
Tlf: 91 80 19 60

Uteteam

Klevgata 3
Tlf: 94 50 83 74