Tilrettelegging i barnehage ved nedsatt funksjonsevne

Har du et barn med behov for tilrettelegging i barnehage, og skal søke barnehageplass kan du ta kontakt med spesialpedagogiske tjenester. Arendal kommune har et mangfold av private og kommunale barnehager, og du kan få hjelp og informasjon til å finne tilbud som er egnet til å treffe ditt barns behov. 

Har barnet ditt plass i barnehage og behov for tilrettelegging, kan foreldre og barnehage søke kommunen om tilrettelegging.