Velkommen til skolehelsetjenesten

Alle skoler har en skolehelsetjeneste med helsesykepleier. Vi driver forebyggende helsearbeid og arbeider med å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi gir veiledning, helseundersøkelser, vaksinering og oppfølging. Helsesykepleier samarbeider bredt og tverrfaglig. Vi henviser videre ved behov.

Les mer om våre tilbud her

Kontakt oss

Helsesykepleier har en åpen dør for alle elever - kom gjerne innom for en prat. Vi har taushetsplikt. Du kan komme til helsesykepleier uten avtale for å snakke om det du ønsker. Du kan også ringe, sende sms eller e-post.

Foresatte som ønsker en samtale er også velkommen, ta kontakt med helsesykepleier for å avtale et møte.

Finn helsesykepleier på din skoles nettside.

Digital kontakt – enkelt og trygt

Du kan også ta kontakt med helsesykepleier uten å møte fysisk. Da må du logge deg på helsenorge.no. Her kan du få oversikt over avtalene dine, avbestille avtaler og sende meldinger på en trygg og enkel måte.

Lover og retningslinjer

Kommunen har plikt til å ha en skolehelsetjeneste, og alle barn har rett til å snakke med helsesykepleier.