Jordmortjenesten

Bilde av jordmødrene i kommunen - Klikk for stort bildeJordmødrene i Arendal kommune Grete Helgebø

Velkommen til jordmor

I Arendal kommune er vi for tiden fem jordmødre. Når du er gravid kan du velge om du vil gå til jordmor og/eller fastlege i svangerskapet. Ta gjerne kontakt med oss tidlig i svangerskapet.

Slik kontakter du oss

Jordmortjenesten bruker helsenorge.no til å kommunisere med deg som er gravid. Dette er en enkel og sikker måte å kommunisere på. På helsenorge.no kan du:

 • få oversikt over avtalene dine
 • avbestille avtaler
 • sende meldinger til oss

Du logger deg på helsenorge.no ved bruk av elektronisk id som f.eks. bankID.

Hvis du ikke er digital, kan du ta direkte kontakt med oss på telefon eller e-post.

Hva tilbyr vi?

I konsultasjonene har vi fokus på din livssituasjon og det som er viktig for deg. Vår hovedoppgave er å følge opp friske gravide med normale svangerskap. Vi identifiserer også risikosvangerskap og samarbeider tett med fastlege, svangerskapspoliklinikk, fødeavdeling eller andre ved behov. 

I tillegg til hjemmebesøk etter fødsel tilbyr vi også etterkontroll med mulighet for prevensjonsveiledning, celleprøvetaking og innsetting/fjerning av spiral og p-stav. 

Har du behov for tolk har du krav på det. Du har også rett til fri fra arbeidsgiver for å gå til svangerskapskontroll. 
Jordmor har taushetsplikt

Svangerskap og fødsel

 • Svangerskapskontroller
 • Kartlegging av fysisk og psykisk helse
 • Informasjon om levevaner, kosthold, fysisk aktivitet, bruk av røyk, snus, alkohol og rusmidler
 • Kartlegging av arbeidssituasjon
 • Forberedelse til foreldrerollen. Arendal helsestasjon arrangerer, i samarbeid med familietjenesten og familievernkontoret, kurs for førstegangsforeldre med fokus på kommunikasjon og håndtering av overganger Påmelding skjer fortløpende via jordmor eller i resepsjonen på helsestasjonen. 
 • Forberedelse til fødsel, amming og barseltid

Barseltid

Jordmor tilbyr barselbesøk til alle familier kort tid etter hjemkomst fra sykehus. Hensikten med besøket er å ivareta mor og barns helse i nyfødtperioden, gi veiledning til en vellykket ammestart og gi støtte til foreldrene i den nye rollen.

Kvinnehelse

 • Etterkontroll etter fødsel
 • Prevensjonsveiledning, innsetting og fjerning av spiral, p-stav og forskrivning av p-piller
 • Cytologiprøve for sjekk av livmorhalskreft
 • Jordmor er en del av teamet i helsestasjon for ungdom

God start

Er du gravid og har en utfordrende livssituasjon når det gjelder økonomi, rus, psykisk uhelse eller andre forhold som bekymrer deg? Da kan jordmortjenesten hjelpe deg. Vi, og et tverrfaglig team på helsestasjonen, samarbeider og har kompetanse på å støtte familien inn i modning og endring som er til det beste for små og store.

Kurs for førstegangsfødende

Kurset gir noen tips for god håndtering av overganger med fokus på kommunikasjon. Vi ønsker å nå alle som blir foreldre for første gang. Les mer om kurs for førstegangsfødende.

Brosjyrer om seksualitet under graviditet og etter fødsel

Gode nettsider for dere som planlegger eller venter barn

Hva koster det?

Jordmortjenesten er gratis.

Etter fødsel

Når barnet er født har dere tilbud om videre oppfølging på helsestasjonen 0-5 år.

Våre jordmødre

Katrine Syrdalen Egeberg 
Tlf: 48 88 21 97

Christina Salvesen Kvalheim
Tlf: 91 60 93 96

Kari Ann Jørdre
Tlf: 90 40 62 49

Lene Kristin Krabbesund
Tlf: 47 45 02 32

Kristine Rudsli
Tlf: 46 89 77 47