Bli fritidskontakt i barnevernet

Hva gjør en fritidskontakt?

Som fritidskontakt kan du bidra til å hjelpe et barn eller en ungdom til en meningsfull fritid og til et rikere sosialt liv. Du kan bidra til å styrke barnets fritidsinteresser og sosiale nettverk. 

Hvem kan bli fritidskontakt?

Vi ønsker deg som er sosialt engasjert, har evne til å sette i gang aktiviteter og finner glede i å være sammen med barn/ungdom. Du bør være en god rollemodell, være trygg på deg selv og ha evnen til å samarbeide. Det er ingen krav til fagutdanning for å være fritidskontakt, men det legges vekt på personlig egnethet.

Krav:

  • Du er 18 år eller eldre
  • Politiattest
  • Fint hvis du har sertifikat og mulighet for å disponere bil

Interesser, alder, kjønn og personlighet er viktig når vi prøver å koble fritidskontakt og barn/ungdom sammen.

Hva forventer vi av deg?

  • At du har tid til å møte barnet/ungdommen minst 2-3 timer i uka
  • Vi ønsker at du skal binde seg for minst 1 år – stabilitet er viktig

Hva tilbyr vi?

  • Arbeidstid, primært ettermiddag/kveld, men for noen barn kan andre tidspunkt være aktuelle
  • Fritidskontakter/støttekontakter får timegodtgjørelse av kommunen og kjøregodtgjørelse etter avtale. Lønn og utgiftsdekning etter gjeldende satser.
  • Opplæring og veiledning

Oppdragsavtale

Alle fritidskontakter/støttekontakter signerer en avtale når de får oppdrag. Avtalen beskriver målsetting, timeavtale, lønn osv.

Slik søker du

Send e-post , tekstmelding eller ring oss dersom du ønsker å bli fritidskontakt. Ta gjerne kontakt også hvis du ønsker mer informasjon.

Hva skjer videre?

Du får svar fra oss. Hvis du er en av de fritidskontaktene vi trenger, vil vi ta kontakt for å avtale et intervju. På intervjuet vil vi gjerne at du tar med deg navn og telefonnummer til en referanse. 

Rapportskjema

Rapportskjema er viktig for deg som har fått oppdrag som fritidskontakt: Rapportskjema  (DOCX, 49 kB)