Koordinering og oppfølging

Når flere velferdstjenester jobber med de samme barna og ungdommene, har vi i kommunen ansvar for å samordne innsatsen slik at barna får støtte. Målet er at alle barn og unge i Arendal skal få den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehage, på skole og i fritiden.

Hva er BTI?

BTI står for bedre tverrfaglig innsats, og beskriver hvordan vi i kommunen skal jobbe. Vi vil at alle i familien jobber sammen med fagpersonene om å finne de gode løsningene når barn strever. Det er barna og ungdommene som er hovedpersonene, og vi voksne skal lytte til dem. 

Hvem kan kontakte BTI-ansvarlige?

Både fagpersoner, gravide og foreldre kan kontakte kommunens BTI-ansvarlige for å få hjelp til å etablert et tverrfaglige familieteam som kan bidra til å finne løsninger på sammensatte utfordringer. 

Slik kan du kontakte oss

For å kunne gi deg god hjelp ønsker vi at du fyller ut et skjema. I skjemaet blir du blant annet bedt om å beskrive hva som er vanskelig, og hvordan vi kan kontakte deg. 

Kontaktskjema - BTI

Individuell plan

Hvis barn og ungdom har behov for helsetjenester fra flere instanser over en lengre tidsperiode kan du ha rett på koordinator, barnekoordinator og bistand til å utarbeide en individuell plan (IP).  
Les mer om koordinator, barnekoordinator og individuell plan