Eiendommer med flere eiere

Fra 2021 vil kun en eier bli fakturert for eiendomsskatt. Vi anbefaler å omgjøre personlige sameieforhold i fellesarealer som brukes av flere eiendommer til realsameier. Dette kan gjøres ved å tinglyse en erklæring.

Dette bør gjøres i god tid før 1. januar 2021.
Les kunngjøringen

 

Eiendomsskatt

Bystyret har vedtatt at det skal være eiendomsskatt i Arendal kommune.

Taksering og bestiktigelse av eiendommer

Vi er godt i gang med ny taksering av eiendommer i Arendal. Alle bebygde eiendommer skal besiktiges før taksten blir fastsatt. Firmaet Geomatikk IKT utfører dette arbeidet på vegne av kommunen. Det er ikke nødvendig at du er til stede når de kommer. Firmaet følger myndighetenes retningslinjer for smittevern og alt arbeid som skal utføres foregår utendørs. 

Slik beregnes eiendomsskatten

Det er lov om eiendomsskatt som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt. Loven sier at eiendommens takstverdi skal settes til det beløp som eiendommen antas å kunne omsettes for ved fritt salg. Eiendomsskattegrunnlaget er 40 % av eiendommens takstverdi.

For 2020 er eiendomsskatten for bebygde bolig- og fritidseiendommer redusert til 5 promille av eiendomskattegrunnlaget. For andre skattepliktige eiendommer er skattesatsen fortsatt 7 promille. 

Bystyret har vedtatt å øke takstverdien på skattepliktige eiendommer med 10% fra 2019 til 2020. En eiendom som i 2019 hadde en takst på kr 1 900 000 har i 2020 en takst på kr 2 090 000.

Eksempel på beregning av eiendomsskatt 

Eiendomsskatt- beregning
Takst Skattenivå Grunnlag Promille Eiendoms-skatt Eiendom
2 090 000 40 % 836 000 5,0 4180 Bebygd bolig-/fritids-eiendom
2 090 000 40 % 836 000 7,0 5852 Andre skattepliktige eiendommer

Eiendomsskattevedtektene (PDF, 74 kB) beskriver fremgangsmåten ved taksering/klagebehandling.

Retningslinjer for taksering (PDF, 50 kB) beskriver hvordan selve takseringen gjøres.

Eiendomsskattelisten

Eiendomsskattelisten viser oversikt over alle skattelagde faste eiendommer i kommunen og deres verdi.

Eiendomsskattelisten legges ut til offentlig ettersyn hvert år. 

Klage på eiendomsskattegrunnlag

Klagefristen er seks uker etter at eiendomsskattelisten legges ut. Du kan klage på både gjeldende og ny/endret eiendomsskattetakst. 
Hvis du har en eiendom med ny eller endret eiendomsskattetakst fra 2019, får du ny skatteseddel og informasjon om muligheten du har til å klage.  

Slik klager du 

Last ned skjema og send det som vedlegg til eskatt@arendal.kommune.no 
Skjema for klage på takst. (PDF, 2 MB) 

Betaling av eiendomsskatt

Det er grunneier/fester som er ansvarlig for betaling av eiendomsskatten. Eiendomsskatten faktureres sammen med de øvrige eiendomsgebyrene.

For garasjeanlegg o.l. med flere hjemmelshavere/festere, er utregnet eiendomsskatt fordelt på de enkelte hjemmelshavere/festere. 

Faktura for andre termin er også skatteseddel. Har du avtalegiroavtale, men ikke eFakturaavtale, får du denne fakturaen tilsendt i posten. 

Kontaktinfo

Eiendomsskattekontoret
Einar Krafft Myhren
Tlf: 37 01 39 06

Servicesenteret
Tlf: 37 01 30 00

Postadresse
Arendal kommune
Eiendomsskattekontoret 
Postboks 123
4891 Grimstad