Eiendomsskatt

Bystyret har vedtatt at det skal være eiendomsskatt i Arendal kommune.

Slik beregnes eiendomsskatten

Det er lov om eiendomsskatt som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt. Loven sier at eiendommens takstverdi skal settes til det beløp som eiendommen antas å kunne omsettes for ved fritt salg. Eiendomsskattegrunnlaget er 40 % av eiendommens takstverdi.

For 2019 er eiendomsskatt for alle skattepliktige eiendommer vedtatt til 7,0 promille av eiendomsskattegrunnlaget.

Eksempel på beregning

Takst Skattenivå Grunnlag Promille Eiendomsskatt
1 900 000 40 % 760 000 7,0 5320

Eiendomsskattevedtektene (PDF, 74 kB) beskriver fremgangsmåten ved taksering/klagebehandling.

Retningslinjer for taksering (PDF, 50 kB) beskriver hvordan selve takseringen gjøres.

Eiendomsskattelister

Eiendomsskattelisten legges ut til offentlig ettersyn, innen 1. mars hvert år. Listen er offentlig i minst tre uker.

Klage på eiendomsskattegrunnlag

Klagefristen er seks uker etter at eiendomsskattelisten legges ut. Du kan klage på både gjeldende og ny/endret eiendomsskattetakst. 
Skjema for klage på takst. (PDF, 2 MB)

Eiendommer med ny eller endret eiendomsskattetakst fra 2019, får tilsendt informasjon/ny skatteseddel med informasjon om klageadgang.  

Betaling av eiendomsskatt

Det er grunneier/fester som er ansvarlig for betaling av eiendomsskatten. Eiendomsskatten faktureres sammen med de øvrige eiendomsgebyrene.

For garasjeanlegg o.l. med flere hjemmelshavere/festere, er utregnet eiendomsskatt fordelt på de enkelte hjemmelshavere/festere. 

Faktura for andre termin er også skatteseddel. Har du avtalegiroavtale, men ikke eFakturaavtale, får du denne fakturaen tilsendt i posten. 

Fant du det du lette etter?

Eiendomsskattelisten 2019

Eiendomsskattelisten blir lagt ut til offentlig ettersyn på denne siden 22. februar. Listene vil ligge ute i tre uker. 
Din skatteseddel blir sendt ut i februar som en del av faktura for kommunale eiendomsgebyrer. 

Kontaktinfo

Eiendomsskattekontoret
Einar Krafft Myhren
Tlf: 37 01 39 06

Servicesenteret
37 01 30 00

Postadresse
Arendal kommune
Eiendomsskattekontoret 
Postboks 123
4891 Grimstad