Næringspolitisk handlingsplan

Forslag til ny plan for 2024 - 2027 er på høring og offentlig ettersyn frem til 15. april. 

Forslag til næringspolitisk handlingsplan 2024-2027 - høring og offentlig ettersyn 

Arendal bystyre vedtok den 29.02.24 å legge forslag til Næringspolitisk handlingsplan 2024-2027, samt endrings- og tilleggsforslag fra representanter i Arendal bystyre (ikke votert over), ut til offentlig ettersyn.

Forslagene sendes ut på høring og legges til offentlig ettersyn.

Sakens dokumenter

Send inn høringsuttalelse innen 15. april 2024 kl. 10:00

Har du innspill til kommunedirektørens forslag til Næringspolitisk handlingsplan 2024-2027 eller endrings- og tilleggsforslag fremsatt i bystyret? Send inn høringsuttalelse på e-post til postmottak@arendal.kommune.no eller pr. post til Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad. Merk innspillet med: “Høring - forslag Næringspolitisk handlingsplan 2024-27, sak 23/19565”.

Frist for å sende inn høringsuttalelse er 15. april 2024 kl. 10:00.

Næringspolitisk handlingsplan 2017 - 2023

Planen er vedtatt av bystyret 22.6.2017. 

Last ned næringspolitisk handlingsplan. (PDF, 4 MB)