Ukraina og Arendal kommunes beredskap

Arendal tar i mot flyktninger

Arendal kommune tok imot 190 flyktninger i 2022. 
I bystyremøte 15.desember ble det vedtatt  og ta imot inntil 240 flyktninger i 2023. 

Informasjon til elever og foresatte

Informasjon fra Utlendingsdirektoratet

Ønsker du å hjelpe?

Les mer om hvordan du kan hjelpe i Arendal. 
Informasjon til deg som ønsker å hjelpe flyktninger fra Ukraina - udi.no.
Ta kontakt med Noricom Språktjenester AS hvis du kan bidra som tolk. 

Egenberedskap

Vi følger nasjonale råd om jod, og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet skriver at det er lite sannsynlig at vi vil få bruk for jodtabletter som resultat av krigen i Ukraina. Jodtabletter skal kun benyttes dersom beredskapsmyndigheter gir beskjed om det. 

Her finner du generell informasjon om beredskap og hva kommunen gjør i en beredskapssituasjon. Her finner du også informasjon om jodtabletter og offentlige tilfluktsrom i Arendal.

Uttalelse fra Arendal bystyre 3. mars

Arendal Bystyre fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina på det sterkeste. Vår solidaritet er med Ukraina og dets folk, som opplever et brutalt og ulovlig overfall. 

Putin-regimet bryter internasjonal rett og velger krig som virkemiddel for å tvinge sin vilje på et naboland. Bystyret i Arendal støtter kraftfulle økonomiske sanksjoner og andre former for økonomisk og politisk press for å få Russland til å stanse sin aggresjon.

Disse krigshandlingene rammer sivilbefolkningen sterkt og kan sende svært mange mennesker på flukt. Alle land i Europa må i en slik situasjon ta sitt ansvar for å gi ukrainske flyktninger trygghet, samtidig som vi må styrke bistands- og hjelpearbeid i områdene som er rammet. Norge må være klar til å ta vår del av dette ansvaret, og Arendal kommune er klar til å bidra der det vil være nødvendig. 

Bystyret bestemte også å gi 2 kr. per innbygger til nødhjelp i forbindelse med krigen.

Informasjon til flykninger og innvandrere

Les mer om kommunens arbeid for flykninger og innvandrere

Informasjon fra regjeringen

Angrepet på Ukraina – spørsmål og svar
UDs reiseinformasjon