Slik jobber vi med beredskap

Beredskapsplaner

Arendal kommune har en beredskapsplan som gjelder hele kommunens organisasjon. I tillegg finnes det delplaner til kommunens beredskapsplan som tar for seg bestemte fagområder.

Kriseledelsen

Kriseledelse kan etableres når

  • hendelsen vil eller kan påvirke mange innbyggere i kommunen
  • hendelsen krever tiltak fra flere kommuneområder
  • hendelsen vil medføre et stort informasjonsbehov 

Mindre hendelser håndteres på fagnivå.

Beredskapskoordinator

Beredskapskoordinator i Arendal kommune er Hans Birger Nilsen. 

Kommunedirektør og ordfører

Kommunedirektør og ordfører har ansvar og fullmakt til å etablere kriseledelse. Ordføreren har ansvar for kontakt med publikum og media.

Medlemmer i kriseledelsen

Kommunedirektør, ordfører, kommunalsjefer, enhetsleder kommunalteknikk, kommuneoverlege, beredskapskoordinator og leder av informasjonstjenesten.

Psykososialt kriseteam

Arendal kommune har et eget psykososialt kriseteam som hjelper når en ulykke/katastrofe rammer.