Ung voksen

Klart du kan!

Rådgiving og informasjon fra NAV

Hva er tilbudet: Vi følger opp ungdom med informasjon, rådgivning og veiledning om arbeid, helse, ytelser og økonomi. Vi kartlegger ressurser og utfordringer og avklare ulike alternativer til å bli selvforsørget - Hva skal til for deg? Dette gjøre vi ved tett og individuell oppfølging, og i jobb- og veiledningsmøter. Tema på gruppemøter er: kartlegge behov, ta sjefsrolle i eget liv, sette seg mål, skissere muligheter, jobbsøknad - og CV skriving. 
Målgruppe: Arbeidssøkere, enslig forsørgere, ungdom med ulike sosiale eller helsemessige utfordringer. 
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Nav Arendal

Aktiv fra dag 1 for ungdom

Hva er tilbudet: CV, jobbsøking, intervjutrening og motivasjon. Læreplanmål for ungdom, ungdom med opplæringsrett som har behov for ekstra bistand for å fullføre.
Målgruppe: Arbeidssøkere, enslig forsørgere, ungdom med ulike sosiale eller helsemessige utfordringer. 
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Nav Arendal

AMO fagbrev

Hva er tilbudet: Tilskudd og hjelp til å forberede og kvalifisere seg for  fagbrev.
Målgruppe: Arbeidssøkere, enslig forsørgere, ungdom med ulike sosiale eller helsemessige utfordringer. 
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Nav Arendal

Arbeidstrening

Hva er tilbudet: Ungdom/voksne kan hospitere hos ordinære arbeidsgivere for å få opplæring i relevante arbeidsoppgaver og mulighet for arbeid/referanser.
Målgruppe: Arbeidssøkere, enslig forsørgere, ungdom med ulike sosiale eller helsemessige utfordringer. 
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Nav Arendal

Byggfag for ungdom

Hva er tilbudet: Tilbud i regi av Sam Eyde videregående skole og NAV
Målgruppe: Arbeidssøkere, enslig forsørgere, ungdom med ulike sosiale eller helsemessige utfordringer. 
Kreves vedtak: 
Kontakt:
Nav Arendal

Forebygge frafall videregående skole

Hva er tilbudet: Vi bistår ungdom i overgang mellom grunnskole og videregående skole, tilbyr støttesamtaler for ungdommen, veileder familien, og bistår i forbindelse med søknader til skole og lånekassa. Vi bistår ungdommen og familiene i møter, hjelper med tilrettelegging. Vi bidrar med å finne praksisplass, alternative opplæringstilbud og følger opp ungdommene praksis i samarbeid med videregående skole. Målet er å få flest mulig gjennom videregående opplæring.
Målgruppe: Ungdom 15 - 21 år
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Forebyggende tjenester

Ressurssenteret

Hva er tilbudet: 4 ukers arbeidstrening innenfor kjøkken, småjobbsentral, barnehage, besøke bedrifter m.m. Rapport med kartlegging av ønsker, mål og funksjon i etterkant til NAV som følger deltaker videre. Arbeid for sosialstønad.
Målgruppe: Arbeidssøkere, enslig forsørgere, ungdom med ulike sosiale eller helsemessige utfordringer. 
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Nav Arendal

Grunnskole for unge voksne minoritetsspråklige

Hva er tilbudet: Vi styrker elevenes norskferdigheter og gir modulbasert grunnskoleopplæring med mål om at de skal kunne gå videre i ordinær videregående opplæring. Undervisningen skjer på Sam Eyde videregående skole for å fremme integrering mellom ungdommer med norsk og utenlandsk bakgrunn.
Målgruppe: Minoritetsspråklig 16-24 år med lite eller ingen grunnskoleopplæring
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Arendal voksenopplæring

Introduksjonsordningen - bosette og integrere flyktninger

Hva er tilbudet: Bosette og integrere flyktninger, inkludert oppfølging av utdanning og arbeid.
Målgruppe: Flyktninger
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Nav Arendal

Spesialundervisning - kartlegging, utredning og veiledning

Hva er tilbudet: Vi utreder hva mennesker sliter med og gir råd og veiledning om hva barnet behøver av stimuli og tilrettelegging for å utvikle seg best mulig. Vi bistår med å få henvisning til relevante helseinstanser og gir råd og veiledning om gjeldende hjelpemidler. Målet er å sikre sårbare mennesker med spesielle behov de samme mulighetene som andre til å nå mål som er realistiske. Vi utformer en sakkyndig vurdering som gir grunnlag for lovfestede rettigheter til ekstra hjelp.
Målgruppe: Voksne som ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige opplæringen
Kreves vedtak: Ja, etter PPT sin sakkyndige vurdering kreves alltid et enkeltvedtak fra kommunen.
Kontakt: PPT