Spesialundervisning og PPT

Hva tilbyr vi?

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) gir barn og foreldre råd og veiledning om utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage og skole. 

PPT utreder og gir råd om barns behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (0 -16 år). PPT er også sakkyndig for voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område. 

Ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt.

Hvordan få tilbudet?

Hvis du som foresatt eller elev trenger hjelp, kan du henvende deg direkte til vårt kontor eller gjennom barnehagen eller skolen.

Fyll ut henvisningskjema. Det er ikke nødvendig å ikke logge seg inn for å fylle ut skjemaet. Skjemaet blir sendt inn til vårt postmottak og videre til PPT. 

 Skjema - henvisning til PPT og logoped

For barnehager og skoler

PPT kan gi råd og veiledning til barnehager og skoler om barn som ikke er henvist til oss, etter at foresatte har samtykket til det. 

Barnehager kan også ta kontakt med PPT sitt barnehageteam, hvis foresatte har gitt samtykke til det. Skolene kan henvende seg direkte til sin kontaktperson i PPT. 

Hvis barnehage eller skole ønsker hjelp til utvikling, kan dere sende en systemhenvisning. 

For ansatte - skjemaer/rapporter

Informasjon om spesialundervisning på flere språk

Spesialundervisning: brosjyre oversatt til flere språk