Reparasjon av gatelys

Når blir gatelys reparert?

Gatelys repareres i forbindelse med vedlikeholdsrunder. Når dette arbeidet pågår kan det være gatelys som lyser på dagtid. Enkeltlamper byttes kun ut på vedlikeholdsrunder som utføres 4 ganger per år. 

Feil som blir rettet fortløpende:

  • Sikring av kabler og master etter påkjørsel eller brudd
  • Defekt belysning på steder hvor det er viktig å tenke på trafikksikkerhet, som for eksempel gangfelt, plankryss og busstopp rettes normalt i løpet av to arbeidsdager
  • Hvis veibelysningen lyser på dagtid rettes dette i løpet av to arbeidsdager 
  • Utfall av hel kurs utbedres snarest

Feilsøking er ofte tidkrevende og tiden det tar å rette feil kan variere. Av og til kan det derfor ta noen dager lenger tid enn forventet før lyset er tilbake igjen. 

Meld i fra om feil

Det er viktig at feil meldes inn i SiFra slik at vi kan få en oversikt og rette feil så fort som mulig. 

Veilysnormal

Felles veilysnormal for Østre Agder-samarbeidet gjelder for nye og oppgraderte kommunale veilysanlegg i Arendal kommunen.