Klage på bot

Du kan klage på parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon hvis:

  • vilkåret for å ilegge parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon ikke var tilstede
  • du drev av- eller pålessing eller av- eller påstigning
  • kjøretøyet var stjålet og du har bekreftelse på at det er anmeldt til politiet
  • du har hatt motorhavari
  • det var en nødsituasjon
  • kjøretøyet var registrert på en annen eier ved tidspunktet for ileggelsen

Husk at klagefristen er 3 uker. Det er viktig at du betaler boten innen fristen, slik at du unngår purring og gebyr, mens du venter på svar på klagen. Dersom du får medhold i klagen, vil du få pengene tilbake.

Slik klager du

Skjema - klage på bot

Hvis du ikke får medhold i klagen

Hvis du ikke får medhold i klagen på en bot kan du få saken behandlet i parkeringsklagenemnda. Både offentlig og privat parkeringsvirksomhet må rette seg etter nemndas avgjørelser.