Klage på vedtak

  • Fristen for å klage er 3 uker fra du fikk vite om vedtaket
  • Klagen må være skriftlig og begrunnet
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut
  • Med mindre kommunen endrer vedtaket sendes klagen til Statsforvalteren i Agder
  • Statsforvalteren avgjør klagen

Kommunen skal behandle klager uten ubegrunnet opphold, og klager på vedtak i byggesak innen 8 uker. 

Statsforvalteren skal avgjøre saken innen 12 uker fra saken er mottatt fra kommunen. 

Slik klager du

Skjema - klage på enkeltvedtak

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Du kan også sende klagen i posten: 

Arendal kommune
Enhet/avdeling 
Postboks 123
4891 Grimstad

Saksbehandling reguleres av forvaltningsloven.