Ferdigattest

Et søknadspliktig tiltak må avsluttes med en ferdigattest. Byggverk må ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Vi kan ikke gi ferdigattest for byggesaker fra før 1998.

Når du søker om ferdigattest

Når du søker om ferdigattest bekrefter du at du har bygget i henhold til den godkjente byggesøknaden din, og i tråd med plan- og bygningslovens krav.

Ble det du bygde helt likt med det du fikk tillatelse til?

Da trenger du kun å fylle ut blankett 5167 Søknad om ferdigattest, og trenger ikke legge ved noen vedlegg.

Ble det du bygde annerledes enn det du fikk tillatelse til?

Da må du først finne ut om endringene er så store, at kommunen krever at du må nabovarsle og søke på nytt. Mener kommunen at avviket er så lite at det ikke har betydning for hverken tillatelsen din eller naboene? Da må du legge ved vedlegg som dokumenterer avviket. Dette kan for eksempel være en oppdatert fasadetegning som viser at vinduene ble mindre enn planlagt.

Slik søker du

Når bygget er ferdig, må du søke kommunen om en ferdigattest. Først når ferdigattesten er godkjent, har du lov til å ta i bruk bygningen.

Søknad om ferdigattest må sendes inn av den som har søkt om byggetillatelse.

Slik går du frem:

  1. Når det du bygger er helt ferdig, må du søke kommunen om en ferdigattest. 
  2. Du kan bruke blankett 5167 Søknad om ferdigattest.
  3. Du må vente 3 uker fra du sender inn søknad om ferdigattest til du kan ta i bruk det du har bygget.


Søknader sendes til 

postmottak@arendal.kommune.no
eller
Arendal kommune
Byggesak
Postboks 123
4891 Grimstad