Stuenes - P_B2 m.fl.

Arendal bystyre har i møte den 20.06.2013,  PS 13/98 vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Innløsning/erstatning

Frist for krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf pbl. §§15-2 og 15-3 var innen 3 år etter denne kunngjøring.