Strømsbuveien 66

Arendal bystyre har i møte den 12.12.2013, sak 13/170, har vedtatt ovennevnte detaljplan med tilhørende bestemmelser, iht. § 12-12. Vedtaket betyr at detaljreguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formålet med detaljreguleringsplanen er å tilrettelegge for at Strømsbuveien 66 (Husmorskolen) kan bygges om til 26 leiligheter (seniorleiligheter).

Krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 var innen senest 3 år etter kunngjøring i 2013.