Strengereid småbåtanlegg

Arendal bystyre har i møte den 31.10.2013, PS 147/13 vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.