Stoa Vest, delområde I/FK1

Arendal bystyre har i møte den 20.06.2013, PS 13/ 92 vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. 

Innløsning/erstatning

Frist for krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen iht. pbl §§ 15-2 og 15-3  var senest 3 år etter kunngjøring.