Springkleiv Barnehage

Arendal bystyre vedtok i møte 22.05.2014, PS 14/ 80 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Innløsning/erstatning
Frist for krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. pbl.  §§15-2 og 15-3 var senest 3 år etter denne kunngjøring.