Sandum småbåthavn

Arendal bystyre vedtok i møte den 29. august 2013, PS 13/114 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Innløsning/erstatning

Frist for krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen iht. pbl. §§ 15-2 og 15-3 var senest 3 år etter kunngjøring.