Rannekleiv brygge

Arendal bystyre vedtok i møte 21.03.2013, PS 13/37 ovennevnte plan med tilhørende bestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Innløsning/erstatning
Krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen i henhold til pb. §§ 15-2 og 15-3 var innen 3 år etter kunngjøring.