Nyli Gård boligområde

Vedtak endret etter endelig klagebehandling hos Fylkesmannen i Aust-Agder.

Bystyrets vedtak av 30. oktober 2014, PS 14/143 om oppheving av tidligere vedtak om detaljreguleringsplan for Nyli Gård boligområde stadfestes. Klagen tas ikke til følge.

Dette innebærer at vedtak fattet 22. mai 2014, PS 14/73 er opphevet av vedtak fattet 30. oktober 2014.