Nyli Gård boligområde

Vedtak endret etter endelig klagebehandling hos Fylkesmannen i Aust-Agder.

Bystyrets vedtak av 30.10.2014, PS 14/143 om oppheving av tidligere vedtak om detaljreguleringsplan for Nyli Gård boligområde stadfestes. Klagen tas ikke til følge.

Dette innebærer at vedtak fattet 22.05.2014, PS 14/73 er opphevet av vedtak fattet 30.10.2014.