Nye Stenkleiv

Arendal bystyre vedtok i møte 28.02.2013, PS 13/21 ovennevnte plan  med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen iht. pbl. §§ 15-2 og 15-3 var innen 3 år etter kunngjøring.