Natvigverven småbåtanlegg

Arendal bystyre vedtok i møte 26. januar 2012 PS 10/12 nevnte plan med bestemmelser, iht. pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at plan og bestemmelser er endelig.