Lillevidden, Revesand

Bystyret vedtok i møte den 22.05.2014, PS 14/81 reguleringsplanen for Lillevidden, Revesand, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.