Indre Kittelsbukt

Arendal bystyre har i møte den 22.05.2008, sak 90/08 vedtatt nevnte reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser. Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig.