Gullknapp flyplass

Arendal bystyre vedtok i møte 17. november 2011, PS 154/11 ovennevnte reguleringsplan med bestemmelser, iht. pbl. 12-12.

Vedtaket betyr at plan med bestemmelser er endelig.