Gnr. 507, bnr. 720

Arendal bystyre har i møte den 27.09.2012, PS 12/163 vedtatt ovennevnte plan med bestemmelser, iht. pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Område 

Planområde ligger på St. Hansheia, like innenfor Vollene.

Formål

Hensikten med planen er å legge til rette for å rive eksisterende bolig, og å bygge et leilighetsbygg med 4 enheter og parkering i bakkant.

Det er nødvendig å utbedre adkomstveien, og legge til et gangbart sideareal et stykke opp i bakken.

Klage/frist

Vedtaket kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato, frist 29.10.12.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.