Gjervold

Arendal bystyre  vedtok i møte den 30.01.2014, sak PS 14/19, reguleringsplan for Gjervold med plankart og bestemmelser datert 30.06.2011, sist revidert 06.12.2013, iht. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Innløsning/erstatning
Frist for krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf pbl.  §§15-2 og 15-3 var senest 3 år etter kunngjøring.