Gamle His skole

I henhold til plan og bygningslovens (pbl) § 12-12 meddeles herved at Bystyret i møte den 28.08.2014,  PS 14/116, har vedtatt reguleringsplan for Gamle His Skole med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Vedtaket betyr at reguleringsplan med bestemmelser er endelig.

Formål

  • Legge til rette for en ombygging av den gamle skolen slik at den kan romme inntil 5 leiligheter. Det planlegges også endringer ved parkeringsplassen, slik at avkjørslene blir samlet.

Klage/frist

Vedtaket kan iht. § 12-12 påklages Fylkesmannen innen tre uker fra kunngjøringsdato, innen 07.11.2014.

Krav/innløsning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen, jf. pbl §§ 15-2 og 15-3 må være framsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.