Fv. 410 Neskil bru

Arendal bystyre har i møte den 27.03.14,  PS 14/44 vedtatt ovn nevnte detaljreguleringsplan med tilhørende bestemmelser, iht. pbl.  § 12-12. Vedtakene betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Krav/innløsning
Krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. pbl. §§ 15-2 og 15-3 var senest 3 år etter kunngjøring.