Dybdalshei 1

Arendal bystyre vedtok i møtet 2. februar 2017, PS 17/21, reguleringsplan for Dybdalshei l med tilhørende bestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket krevde en endring i plankartet som nå er utført.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen, jf plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3, må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.