Dybdalshei 1

Publisert av Lisbeth Gulbrandsen. Sist endret 20.03.2017

Endelig vedtatt arealplan

Arendal bystyre vedtok i møte den 02.02.2017, sak 17/21, iht plan- og bygningslovens § 12-12 reguleringsplan for Dybdalshei l med tilhørende bestemmelser. Vedtaket krevde en endring i plankartet som nå er utført.

Område

Området ligger på Kongshavn, mellom Anntjennsmyra, Høyåshei, Kongshavn kapell og Kongshavn brygge. Området er regulert fra før gjennom planen Dybdalshei - del 1, vedtatt i 2006. Området er preget av eneboliger fra siste halvdel av 1900-tallet. 

Formål

Formålet er å detaljere opp et delområde som bare var flateregulert, samt å justere vei og boligtetthet.

Klage/frist

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato.
Eventuell klage fremsettes skriftlig for kommuneplanutvalget og sendes til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no innen 6. mars 2017.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen, jf plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3, må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.
 
Fant du det du lette etter?