Barbuelva, del av

Arendal bystyre vedtok i møte 23.06.2016, PS 111/16 ovennevnte detaljplan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. § 12-12Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formålet er å utvide kapasiteten i rundkjøringen i Barbubukt, samt noe opprydding i området nederst i Barbuveien.