Arendal Idrettspark

Arendal bystyret i møte den 30.04.2009,  sak 62/09 ovenfor nevnte reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 27-2. Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen må etter pbl. § 42 og § 32 nr.1 være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.